Концепцията и началото

С времето и хората човек намира своята среда, амплоа на развитие, интереси, дейности, които му носят радост и удоволствие, а развитието им един ден ще му донесе не само удовлетворение, но и реализация. Със силно чувство си мечтаехме да създадем нещо, което има едничката цел да променя съдби и нагласи, да бъде опора в борбата […]